Dion Jansen

De oprichter van Vereniging Team Gezellige Auto Sociëteit.

Ontstaan van de Vereniging:
Op Vrijdag 12-12-2014 is Autoclub Team G.A.S. (Gezellige Auto Sociëteit) opgericht door Dion Jansen te Wateringen. De Club is ontstaan na onenigheid in een Vorige Vereniging Waar Bestuurlijke Onvrede was ontstaan. Hierop ben ik samen met bestuurslid Danny Labrie, van de hiervoor bestaande vereniging opgestapt. Na advies van een aantal leden om een eigen club op te richten. Ik heb na een aantal dagen bedenktijd deze stap gemaakt.
Het ontstaan van de naam voor de Vriendenclub:
Op 12-12-2014 Heb ik een groepsapp aangemaakt genaamd naamloze club met de mededeling dat alle leden die in deze groepsapp zaten, mee moesten denken aan een naam voor de club. Hier zijn verschillende namen genoemd: mine is Bigger, Westlands goud, Das goud, Daily Drivers en Team G.A.S. wat zou staan voor Team Gezellige Auto Sociëteit. Nadat iedereen die toenmalig lid was overeen gestemd hadden was dit de naam geworden Team G.A.S. (Gezellige Auto Sociëteit). Waarna op Zaterdag 17-01-2015 de éérste clubmeeting te Madestein, met een leden aantal van 12 Leden.

Het besluit nemen van Bestuursleden:
Daar ik in de vorige vereniging Bestuurslid was samen met Danny Labrie heb ik aan Danny Labrie gevraagd of hij mijn rechterhand wilde zijn in deze Club, en zo is Danny Labrie Vice- Voorzitter geworden. En hebben wij Wesley Kresner tot Meeting Coördinator benoemd, Denise Dobbelaer tot Secretaris, en Niels Pijnacker tot Allround beheerder. En zo bestond het bestuur uit 5 leden. Met het motto één voor alle en alle voor één. Samen met de toenmalige leden hebben we een huisreglement opgesteld, wat nog steeds de basis en grondlegging is van de Vereniging.


Website:
Op Dinsdag 23-12-2014 Heb ik na ruim één week gewerkt te hebben aan de Website deze online gezet. www.team-gas.nl hierop kon men lezen wat Team G.A.S. inhield en nog steeds inhoud, Meetings waar wij als club heen gingen, verjaardags kalender. En hoe men met ons als club in contact konden en kunnen komen. Wat alleen maar uitgebreider werd. Wat nu tot op de dag van vandaag de website is.


De Ommekeer van club naar Vereniging.
éérste Ledenvergadering vond plaats op Zaterdag 14 Februari 2015 en stonden alle Regels die wij met elkaar hadden gemaakt op Papier. Ook werd hier gesproken over dat wij wat groter moesten worden als club, dit konden we bereiken door middel van een evenement te gaan organiseren en zo ontstond Break the Day op 16 Mei 2015 Wij gingen van 12 leden naar 30 leden en van 30 leden naar 65 leden in een korte tijdbestek van zes maanden. Al snel kwamen er onenigheden in de club hierdoor riep Voorzitter Dion Jansen alle Leden bijeen voor een Ledenvergadering. Om de problemen met elkaar op te lossen, tevens werd er door de leden een voorstel gedaan om van de club een Vereniging te maken. Door een meerderheid van stemmen is op 08-07-2015 de autoclub Team G.A.S. omgezet naar Vereniging Team G.A.S. te Rotterdam bij Notaris R & W notariskantoor aan de Zuidplein 113F.


Evenementen Organisatie:
Op maandag 26 Oktober 2015 na het sucses van ons 4e evenement Break the Autumn wat op Zaterdag 17 Oktober 2015 gehouden werd. Heeft Voorzitter Dion Jansen contact gezocht met de vice-voorzitteren en met de Meeting coördinator omtrent een aantal leden in een organisatie te zetten die de evenementen en activiteiten van de Vereniging Team G.A.S. gaan organiseren. en ervoor kunnen zorgen dat de evenementen vlekkenloos verlopen en goed tot in de puntjes geregeld is. 

Nadat Vice Voorzitter, Penningmeester en de Meeting Coördinator het eens waren heeft de voorzitter een aantal leden aangesteld om de evenementen en activiteiten te gaan organiseren. bestaande uit de volgende functies: head of safety and health, head of advertising and promotion, Head of main exhibitors, Head of main power supply