Vacature Bestuurslid op vrijwillige basis bij Team G.A.S.

HIeronder staan de open vacatures van Team G.A.S. 

Op dit moment zijn wij opzoek naar  een nieuwe Meetingcoördinator.

Waarvan de werkzaamheden bestaan uit de volgende taken.

* Beheert de eigen clubmeetings van de vereniging.

* Brengt meetings in kaart van het komende jaar waar team gas heen kan gaan als groep.

* Activiteiten organiseren voor eigen leden.

* Evenementen organiseren in goed overleg met het bestuur.

Om een bestuurslid te mogen worden bij Vereniging Team G.A.S. moet u aan een aantal selectiecriteria voldoen 

Selectiecriteria waaraan een bestuurslid aan moet voldoen:


> De persoon heeft affiniteit met het door de vereniging nagestreefde doel; 

> De persoon staat met goede naam en faam bekend;

> De persoon heeft geen strafblad (met name in de afgelopen 4 jaar geen onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld);

> De persoon heeft geen torenhoge schulden, en evenmin een verleden met zaken als alcohol of gokverslaving;

> De bestuurder heeft managementervaring, kan vergaderingen leiden, de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen en heeft ervaring met spreken in het openbaar (deze eigenschappen zijn vooral relevant voor de voorzitter en de vice-voorzitter)

> De persoon beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift

> De persoon vult de andere bestuursleden goed aan, er is sprake van synergie;

> De persoon legt zich neer bij genomen besluiten en brengt de 'eenheid van bestuur' niet in gevaar (binnenskamers is er verschil van mening mogelijk, naar buiten toe verdedigt elk bestuurslid elke genomen beslissing);

> De persoon stelt zich controleerbaar op en is bereid (en gewend) verantwoording af te leggen;

> De persoon heeft (na het maken van een gezamenlijke planning) op de afgesproken momenten voldoende tijd beschikbaar zich volledig voor de Vereniging in te zetten;

> De persoon kan goed samenwerken, weet wat delegeren en mandateren is en opereert binnen vooraf afgesproken grenzen;

> De persoon beschikt over een uitgebreid netwerk en is bereid zijn contacten te benaderen om de doelen van de vereniging te verwezenlijken;

> De persoon past qua leeftijd in een gezonde leeftijdsopbouw van het bestuur.

Stuur uw Interesse op naar Team G.A.S.

Laat uw gegevens achter en wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.