Wesley Vork

Vice Voorzitter van Vereniging Team Gezellige Auto Sociëteit.

Beste lezer, ik ben Wesley, en mijn functie in Team G.A.S. is Vice Voorzitter, samen met het bestuur en de leden die wij rijk zijn, hoop ik dat we deze vereniging nog lang en gezellig voortbestaan kunnen laten bestaan. 

Mijn Werkzaamheden binnen de club zijn :

* algemene zaken

* Vergunningen en contracten

* Externe betrekkingen

* Klachtenafhandeling

Mocht u met ons in contact willen komen kunt u een mailtje sturen naar info@team-gas.nl. 

Of direct naar mij een mailtje willen sturen kan dat naar vice-voorzitter@team-gas.nl