Huisreglement Team G.A.S. Events.

Tuning day 4 All / Tuning weekend 4 Friends.


Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels, die opgesteld zijn voor dit evenement. voor uw en onze veiligheid!

Aanwijzingen van de Crew, of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het event, ten aller tijde stipt opgevolgd te worden. 

1. Op alle evenementen van Team G.A.S. Events, is de Nederlandse wetgeving van kracht.

2. Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht. 

3. Alcohol en glaswerk mogen het evenemententerrein niet op. 

4. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of Drugs het evenement willen betreden, worden geweigerd. De persoon in kwestie kan geen aanspraak maken op gemaakte kosten. 

5. Op alle evenementen van Team G.A.S. Events, gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden, het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie en wildplassen worden niet getolereerd. 

6. Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zult u van het terrein worden verwijderd. 

7. De organisatie en/of haar medewerkers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 

8. Bij het plegen van misdrijven word u aangehouden, en overgedragen aan de politie.

9. Op Tuning day 4 All & Tuning weekend 4 Friends kan er 75Db(A) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het event, geschiet derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe rustige ruimtes op te zoeken. 

10. Op Tuning day 4 All zijn alle soorten drugs verboden, op en rondom het terrein. Tenzij medisch gebruik aangetoond kan worden. 

11. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zult u van het terrein worden verwijderd, en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden. 

12.  Ruim uw eigen afval/rotzooi op tijdens, en bij het vertrekken van het evenement. 


De organisatie wenst u een geweldige dag toe !